© Ventotech AB. Org. nr. 556699-5485, momsreg. nr. SE556699548501. Styrelsens säte finns i Göteborg. Uppdaterat den 1 mars 2011